VAST DEPOSITS OF DEUTERIUM” MAKE PHILIPPINES THE RICHEST COUNTRY IN THE WORLD.


Unwritten Thoughts

“Philippines can be the richest country in the world, due to its vast deuterium and oil fields including its mineral resources”

Para sa kaalaman ng karamihan at para malaman niyo na rin ang dahilan kung bakit nanggigil ang Tsina at iba pang bansang pilit na gumagawa ng paraan na panghimasukan ang interes, ekononomiya at teritoryo ng ating bansa. Dagdag pa ang mga pulitikong may mga personal na interes kaya nangungunyapit sa kapangyarihan at halos lahat ay gustong maging pangulo ng Pilipinas.

Wag po nating hayaang mapasakamay ng mga walang malasakit ang pamumuno sa ating bansa, kailangan natin ang mga mamumunong may labis na pagmamahal sa bayan…

Sana’y maging daan ito upang mamulat, magising at magkaisa ang liping Pilipino, nasa atin po ang solusyon para sa ikauunlad, ikakaginhawa nating lahat…

DARATING ANG ARAW NA TITINGALAIN TAYO NG BUONG MUNDO, BABALIK ANG KANILANG RESPETO AT HINDING HINDI NA TAYO MAMALIITIN. BABALIGTARIN…

View original post 2,094 more words